Stichting Space Art is een erkend leerbedrijf voor beroepsvorming, sector RPC van Savantis.

Leerlingen van o.a. het Cibap, de vakschool voor verbeelding in Zwolle, hebben de mogelijkheid stage te lopen. 

Created with Mobirise website software